Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

Ontwikkelingen Omroep West


Omroep West past zich aan op de maatschappelijke ontwikkelingen. De strategieontwikkeling en de wijze waarop dat is ingevuld, is daarvan een uitstekend voorbeeld. Omroep West kan weer vooruit kijken.
In dat kader is de redactionele keuze voor de mindset ‘online en social first’ van grote importantie voor de toekomst. Het sluit volledig aan op de snelheid van sociale media, zonder concessies te doen aan de journalistieke zorgvuldigheid bij het produceren, distribueren en uitzenden van kwalitatief hoogwaardig nieuws, actualiteiten en varia in het verzorgingsgebied via televisie, radio en internet.
Omroep West zal zich verder volledig richten op de uitvoering van de strategie en de organisatie daarop aanpassen.
Het PBO heeft de doelgroependiscussie – mannen/vrouwen, gemiddelde leeftijden, gemiddelde opleidingsniveaus, bevolkingsgroepen – uitgebreid getoetst aan de vastgelegde uitgangspunten. Wij hebben vastgesteld dat we daarbinnen opereren.