Verslag Programmabeleid Bepalend Orgaan

Programmabeleid 2017


De hoofdredacteur heeft het PBO deelgenoot gemaakt van zijn overwegingen in de samenstelling van het media-aanbodvoorstel 2017. De directie en de hoofdredacteur hebben het PBO geïnformeerd over hun overwegingen voor deze beleidskeuze.
De besluitvorming over het media-aanbodvoorstel 2017 heeft plaatsgevonden in de PBO vergadering van december 2016. Daarbij werd de aantekening gemaakt, dat er nog onzekerheid was over de financiële middelen en dat dit mogelijk tot gevolg had dat er in 2017 nog ingegrepen moest worden in de programmering. Het PBO heeft begrip getoond voor dat feit.