Verslag van de Directie

Activiteiten


Als regionale publieke omroep richt Omroep West zich op het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Dit gebied heeft in totaal 1,6 miljoen inwoners.
De basis voor de activiteiten in 2017 vormden de uitgangspunten die eind 2008 in de gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland vastgestelde visie 2009-2013 zijn neergelegd. Deze visie is de afgelopen jaren, in het licht van een aangekondigde herstructurering van de sector regionale omroepen, niet geactualiseerd. Met het komen te vervallen van deze herstructurering is in 2017 gewerkt aan het actualiseren van de visie en het ontwikkelen van een nieuwe langetermijnstrategie.
De omroep heeft haar activiteiten in 2017 ingevuld met het verzorgen van gemiddeld één uur unieke televisie per dag, naast live registratie van diverse evenementen, 24 uur per dag radioprogrammering via kabel, ether, DAB+ en onlinestreams, nieuws en actualiteiten via een eigen website, apps voor smartphones en tablets en kanalen op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram en Youtube.
De omroep beschikt over gespecialiseerde redacties voor nieuws, sport, varia en online en de daarbij behorende technische infrastructuur.
Een groot deel van 2017 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van een nieuwe langetermijnstrategie voor de periode 2018-2021. Met dit proces werd ook een cultuuromslag beoogd waarin betrokkenheid, openheid en enthousiasme belangrijke waarden zijn. Als onderdeel van dit traject zijn nieuwe, aangescherpte missie- en visie statements vastgesteld.
De missie beschrijft waarom Omroep West bestaat. Deze luidt: “De verhalen bij Omroep West beroeren en geven de hele dag door een gezicht aan de regio”. De visie beschrijft wat Omroep West wil zijn: “Omroep West is een onafhankelijk modern mediabedrijf dat onmisbaar is in de samenleving in Zuid-Holland. De omroep luistert actief naar de vragen van het publiek, vertelt de verhalen die mensen raken en brengt nieuws waar behoefte aan is”.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe langetermijnstrategie zijn werkgroepen gevormd van Omroepoverleg-leden, medewerkers, Ondernemingsraad, Redactieraad en leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) rond een vijftal strategische pijlers(thema’s): content & distributie, innovatie, externe samenwerking, inkomstenoptimalisatie, cultuur & transformatie. Ruim 50 medewerkers hebben deel uitgemaakt van deze werkgroepen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een strategische visie voor de periode 2018-2021, die in oktober 2017 door de Raad van Commissarissen is vastgesteld.
De uitdaging waar de omroep in 2018 voor staat is om de plannen uit de vijf pijlers van deze strategische visie te implementeren ten behoeve van een toekomstgericht media-aanbod en organisatie. Naar verwachting zal volledige implementatie van alle plannen een periode van twee jaar beslaan.