Verslag van de Directie

Financiering en bezuinigingen


Sinds 2014 wordt de omroep via het Commissariaat voor de Media gefinancierd door het ministerie van OCW. In 2017 is de bezuinigingstaakstelling van 17 miljoen euro voor de sector regionale omroepen doorgevoerd.
Het aandeel voor Omroep West in deze bezuinigingstaakstelling betrof een structurele korting van 952.000 euro. Eind 2016 en begin 2017 heeft de omroep een aantal maatregelen moeten nemen om deze bezuinigingsronde op te vangen. Omdat er door de directie al in een eerder stadium rekening mee werd gehouden dat de omroep mogelijk zelfstandig het bezuinigingsaandeel zou moeten opvangen, konden gedwongen ontslagen voorkomen worden.
Wel is door medewerkers gebruik gemaakt van een vrijwillige vertrekregeling, is er gesneden in overheadkosten en moesten er activiteiten worden geschrapt. Een direct gevolg was onder andere dat Omroep West heeft moeten besluiten tot het stoppen van gepresenteerd ochtendnieuws op televisie. Ook zijn enkele formats van radioprogramma’s aangepast, waarmee een sterk versoberde radioprogrammering is ontstaan.