Verslag van de Directie

Interne organisatie


Tot 1 november jl. stond de redactie onder leiding van hoofdredacteur, de heer R. (Renzo) Veenstra. De heer Veenstra heeft na ruim zes jaar lang hoofdredacteur te zijn geweest van Omroep West eenzelfde functie bij Omroep Brabant betrokken.
Vooralsnog wordt de hoofdredactie en de hoofdredactionele functie gezamenlijk ingevuld door drie leden: mevrouw Juliette Jansen (gevarieerde programmering, projectbureau en radiozaken), de heer Ton Mallo (producties derden en journalistieke leiding Stadsomroep Den Haag) en de heer Henk Ruijl (nieuws, sport, online- en televisiezaken, journalistieke leiding Omroep West).
De journalistieke onafhankelijkheid is geregeld in een tussen directie en hoofdredactie overeengekomen redactiestatuut. De omroep kent verder de afdelingen Techniek en Verkoop, en stafdiensten voor Marketing & Communicatie, P&O en Financien. Naast de genoemde afdelingen kent Omroep West een Ondernemingsraad (OR) en een Redactieraad (RR).
Conform artikel 2 van de wet op de Ondernemingsraden heeft Omroep West een Ondernemingsraad ingesteld welke bestaat uit een vijftal personen, samengesteld vanuit diverse geledingen van het bedrijf.
De Redactieraad bestaat uit een vijftal verkozen redactiemedewerkers en heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de hoofdredacteur over alle wezenlijke aangelegenheden die van belang zijn voor het functioneren van de redactie voor zover zij niet in de bevoegdheden treden van de Ondernemingsraad. De dagelijkse leiding van de omroep wordt verzorgd vanuit het Omroepoverleg. Begin 2017 zijn managementteam en hoofdredactie, tot die tijd nog gescheiden gremia, samengevoegd tot het Omroepoverleg. Dit is de informatievoorziening, besluitvorming en efficiency zeer ten goede gekomen.