Verslag van de Directie

Samenwerking


Ook in 2017 heeft Omroep West weer met een groot aantal partners samengewerkt. Landelijk kwam het opnieuw tot samenwerking met de NOS. Al langer werkten de gezamenlijke publieke omroepen en de NOS redactioneel samen in Bureau Regio. Sinds medio 2016 werd eenmaal per dag een gecombineerd nieuwsbulletin op NPO1 verzorgd. In 2017 werd dit uitgebreid naar tweemaal per dag.
De bestaande samenwerking met de lokale omroepen Den Haag FM, de Westlandse Omroepstichting (WOS), Studio Alphen (Alphen a/d Rijn en omgeving) en Unity FM (Leiden en omgeving) is voortgezet en uitgebouwd. Met deze lokale partners worden dagelijks onderwerpen en items uitgewisseld en bij sommige omroepen hebben Omroep West-medewerkers een werkplek.
Naast deze bestaande samenwerking is in 2017 gestart met het mede door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVJ) gefinancierde RNN-project (Regionaal Nieuws Netwerk), dat beoogt de samenwerking met en tussen lokale omroepen in de regio Zuid-Holland, zowel inhoudelijk als kwalitatief te verbeteren.
Ondanks diverse pogingen en uitnodigingen daartoe is er in het kader van RNN nog geen zicht op samenwerking met de lokale omroep in de op één na grootste stad in onze uitzendregio, Zoetermeer. Verwacht wordt dat het in 2018 wel tot samenwerking zal komen met de lokale omroepen in Delft en Gouda.
De samenwerking met Den Haag FM leidt sinds eind 2016 ook tot samenwerking met FunX, de jongerenomroep in de vier grote steden. Omroep West verzorgt, op basis van separate overeenkomsten, sinds 2011 de zakelijke en inhoudelijke aansturing van Den Haag FM en Den Haag TV (Stadsomroep Den Haag -SODH). SODH is gehuisvest op de locatie van Omroep West maar kent een eigen bestuurder, Raad van Toezicht en Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) waar verantwoording aan afgelegd wordt.