Verslag van de Directie

Voldoende aandacht voor eigen verzorgingsgebied


Omroep West is de regionale omroep of regionale media-instelling (RMI) voor het noordelijk deel van Zuid-Holland.
Op grond van de Mediawet verzorgt de regionale omroep publieke mediadiensten op regionaal niveau. Het media-aanbod is bestemd voor en gericht op de inwoners van de provincie waarvoor de omroep is aangewezen. Het aanbod wordt verspreid via de kabel, de ether, de satelliet of een ander platform zoals internet en sociale media.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omroep in de programmering voldoende aandacht schenkt aan het eigen verzorgingsgebied. Daarvoor hanteert de wet de ICE-norm. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van de uitzendtijd een informatief, cultureel of educatief karakter moet hebben, gericht op de eigen provincie. Omroep West is calamiteitenzender in haar uitzendregio in Zuid-Holland en stelt daartoe, indien noodzakelijk, de daarvoor benodigde infrastructuur en radiofrequentie beschikbaar aan het bevoegd openbaar bestuur.
Omroep West is de merknaam voor de Stichting Regionale Omroep West (SROW). Andere merknamen zijn Radio West, TV West, West ReclameAdvies, WestBusiness en Omroepwest.nl.
De SROW kent een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Commissarissen (RvC) van maximaal vijf en momenteel drie leden, te weten de heer dr. N. (Nico) de Voogd als voorzitter, de heer mr. A. M. H. TH. (Fon) Koemans en de heer A.D. (Bert) Bakker B.Sc.
Schema zittingstermijnen RvC Omroep West
Naam lid RvC Benoemd per Herbenoeming na 4 jaar Evt 2e herbenoeming na 4 jaar Aftredend per
Nico de Voogd (vz) 3 september 2015 3 september 2019 - -
Fon Koemans 29 mei 2008 29 mei 2012 29 mei 2016 29 mei 2020
Bert Bakker 3 september 2015 3 september 2019 - -

Het bestuur van de SROW wordt gevormd door één statutair directeur, de heer J. G. (Gerard) Milo die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de omroep.