Verslag van de Redactie

2017: samenwerken, luisteren, verbinden en betrokken zijn


Samenwerken, luisteren, verbinden en betrokken zijn. Dat waren de sleutelwoorden voor de redactie van Omroep West in 2017. Als publieke media-instelling garanderen we hoogwaardige en onafhankelijke journalistiek, willen we het debat aanjagen en mensen informeren over wat er allemaal in hun omgeving gebeurt én aan de hand is.
Maar dat doen we niet alleen: in 2017 zetten we vol in op samenwerking met lokale omroepen, luisterden we naar ons publiek en probeerden wij de samenleving te verbinden. Een samenleving waar ook de redacteuren onderdeel van uitmaken, waar zij wonen en werken. Als betrokken burgers.
Samenwerken vormt voor Omroep West een belangrijk uitgangspunt, omdat we daarmee de lokale en regionale nieuwsvoorziening versterken. Mede dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds werken we in het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) samen met lokale omroepen als Den Haag FM, WOS Media (Westland), Unity FM (Leiden) en Studio Alphen; uitbreiding met andere omroepen is in de maak. Door deze verbintenis konden en kunnen wij als redactie van Omroep West daadwerkelijk, en sterker dan ooit, doordringen tot de haarvaten van de samenleving.
Luisteren
De basis van onze journalistiek is het in 2017 in gang gezette ‘luisteren naar het publiek’. Het is de opvatting waarbij we ervan overtuigd zijn dat we door slimme methoden, onder meer via Facebook Live en het in oorsprong Amerikaanse idee van ‘Hearken’, dicht op ons publiek kunnen zitten en daadwerkelijk samen met onze luisteraars, kijkers en online- en social-volgers tot goede journalistiek kunnen komen.
Het is het werken vanuit de overtuiging dat luisteren naar je publiek niet is ‘u vraagt, wij draaien’, maar wel dat je je als journalist realiseert dat je niet zelf bepaalt wat goed is voor de provincie. Deze ‘vraaggestuurde journalistiek’ betekent niet dat de werkwijze van de redactie volledig wordt omgegooid: 80% van wat we doen gebeurt op de traditionele, journalistieke wijze, 20% is meer vraaggestuurd.
Verbinden en betrokken zijn
Omroep West was in 2017 -en nu nog steeds- een journalistieke organisatie met de kernwoorden dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar . Wij verslaan en brengen nieuws, maar zorgen er ook voor dat onze activiteiten ertoe bijdragen dat we mensen met elkaar verbinden en dat mensen met elkaar betrokken zijn. Dat doen wij door lokale en regionale nieuwsvoorziening en ook door content te maken die bijdraagt aan de gemeenschappelijke culturele identiteit. ‘dagnieuws’, duiding, achtergrond, onderzoeksjournalistiek en ‘themanieuws’ (over thema’s die er in de regio toe doen) zijn hier onderdeel van.
De betrokkenheid en de verbinding komen ook tot uiting door de gefundeerde keuze om vooral constructieve journalistiek te bedrijven. Constructieve journalistiek is kwaliteitsjournalistiek die zowel gericht is op het blootleggen van problemen als op het bieden van oplossingen. De controlerende en kritische kernwaarden van de journalistiek zijn en blijven daarbij onverminderd belangrijk, maar niet opererend vanuit een ivoren toren. Het publiek betrekken, het bieden van meerdere perspectieven en het niet per definitie cynisch benaderen van onderwerpen, situaties en vraagstukken zijn grondslagen van deze aanpak.