Sociaal Jaarverslag

In het teken van de toekomst


2017 stond voor Omroep West in het teken van de toekomst. Er is samen met de medewerkers een nieuwe missie en visie geformuleerd en er is een nieuwe strategische visie opgesteld voor de periode 2018-2021. Elders in dit verslag vindt u daar meer over.
Vanuit het oogpunt van Organisatie en Cultuur was van belang om tot de samen met de medewerkers geformuleerde set (deels) nieuwe kernwaarden van de omroep te komen:
• Open communicatie
• Kwaliteit
• Humor en plezier
• Betrouwbaar
• Creativiteit
• Waardering voor medewerkers
Deze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfscultuur in de komende jaren.