Verslag van de Directie

PBO


Naast toezichthouders en interne organisatie kent de omroep ook een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dat bestaat uit tien externe leden en een onafhankelijk voorzitter en voert vanuit de Mediawet en de statuten opgedragen taken en verantwoordelijkheden uit.
De taken omvatten primair de vaststelling, evaluatie en toetsing op uitvoering van het jaarlijkse programma- en media-aanbod. De leden van het PBO zijn woonachtig in de uitzendregio en vertegenwoordigen ieder een stroming die representatief is voor de maatschappelijke, sociale en/of culturele identiteit van de regio.
Voorzitter is de heer F. (Frans) Walvis die elders in dit publieksverslag namens het PBO verslag doet van de activiteiten en bevindingen.