Financieel verslag 2020

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bezoldiging Topfunctionarissen
De WNT is van toepassing op Stichting Regionale Omroep West (SROW). Het voor SROW toepasbare maximum is in 2020 201.000 euro.