Verslag van de Regionale Mediaraad

Taakuitoefening RMR


De RMR bestaat uit 11 leden en een onafhankelijk voorzitter. De RMR voert de vanuit de Mediawet en andere kaders opgedragen taken en verantwoordelijkheden uit. De taken omvatten primair de vaststelling, de evaluatie en het toetsen op de uitvoering van het jaarlijkse programma- en media-aanbodbeleid.
De permanente en jaar op jaar onveranderd met dubbele cijfers groeiende aanwezigheid van Omroep West op de sociale media Twitter, Facebook, YouTube en Instagram heeft de hoogste prioriteit in ons streven de missie van Omroep West te realiseren. Onveranderd zijn sociale media het eerste en primaire distributiekanaal als het om nieuws gaat. Het gaat om gemiddeld 5 tot 6 miljoen bezoekers per maand – met uitschieters naar meer dan 10 miljoen. De jaarlijkse groei blijft in de dubbele cijfers lopen.