Verslag van de Regionale Mediaraad

Ontwikkelingen Omroep West


Omroep West blijft zich aanpassen op maatschappelijke ontwikkelingen. De verder geïntensiveerde samenwerking tussen Omroep West en Stadsomroep Den Haag is daarvan een uitstekend voorbeeld. De uitbreiding van de RMR een logisch vervolg. Nieuws houdt zich niet aan stads-, regionale of provinciegrenzen, nieuws verspreidt zich razendsnel via de sociale media, waarbij de journalisten van West geen concessies doen aan de journalistieke zorgvuldigheid bij het produceren, distribueren en uitzenden van kwalitatief hoogwaardig nieuws, actualiteiten en varia in het verzorgingsgebied via internet, televisie en radio. Omroep West maakt elke dag verhalen die ertoe doen en die beroeren.
De RMR heeft de doelgroepen discussie – mannen/vrouwen, gemiddelde leeftijden, gemiddelde opleidingsniveaus, bevolkingsgroepen – uitgebreid getoetst aan de vastgelegde uitgangspunten. Wij hebben vastgesteld dat we daarbinnen opereren.