Verslag van de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft net als iedereen bij Omroep West te maken gehad met de coronacrisis. De vergaderingen in 2020 hebben bijna allemaal plaatsgevonden via Teams of Skype. Wel was het mogelijk om in het najaar nog een cursus over de WOR (Wet op de Ondernemingsraad) te volgen. De cursus werd echter vanwege de uitbreiding van de coronamaatregelen ingekort van twee dagen naar een dag.

Tijdens het formele overleg hebben leden van de or gevraagd en ongevraagd geadviseerd over coronamaatregelen die ingevoerd werden of ingevoerd moesten worden. Ook hebben we geprobeerd in contact te blijven met de achterban, die voornamelijk thuis een het werk was.
De zittingstermijn van alle or-leden loopt in maart 2021 af en daarom heeft de or eind 2020 een stappenplan opgesteld om deze verkiezingen voor te bereiden. Doel daarvan was ook het werven van nieuwe leden. In het formeel-overleg van december is de directie van Omroep West officieel meegedeeld dat de zittingstermijn op 25 maart 2021 afloopt en dat er daarom verkiezingen worden gehouden.
De ondernemingsraad heeft ook ingestemd met een nieuwe HR-cyclus. In de instemming is wel opgenomen dat gezien de maatregelen met betrekking tot corona een voorlopig uitstel moet plaatsvinden omdat de leidinggevenden nog niet op cursus konden.
Ook heeft de or ingestemd met een vrijwillige vertrekregeling voor de afdeling techniek. Deze vertrekregeling werd aangeboden in het kader van het plan van aanpak van de afdeling techniek.
De ondernemingsraad heeft ook de raad van toezicht geadviseerd over de profielschets voor de nieuwe directeur, opvolger van Gerard Milo die in 2021 met pensioen gaat. We hebben daarbij nadrukkelijk gesteld dat de nieuwe directeur financieel sterk in zijn schoenen moet staan. Verder hebben we benadrukt dat de scheiding tussen directeur en hoofdredacteur duidelijk in de profielschets tot uitdrukking moet komen.
Als gevolg van de coronamaatregelen was de kantine bij Omroep West vanaf maart gesloten. De or is verzocht om mee te denken om voor 2021 te kijken naar een andere manier van het gebruik van de kantine. Dit omdat de verwachting is dat de coronamaatregelen nog wel enige tijd zullen duren.