Sociaal Jaarverslag


2020 zou het jaar worden dat in het teken zou staan van opleiding, vorming en training. 2020 zou het jaar worden van de implementatie van de nieuwe HR-cyclus en het verder uitrollen van de strategische visie. Na een voortvarende start werden we in februari voor het eerst voorzichtig geconfronteerd met Covid-19.
Er werd gestart met het opstellen van een calamiteitenplan en de eerste hygiënemaatregelen werden getroffen. Vanaf 16 maart ging het grootste deel van de organisatie van de ene op de andere dag thuis werken. Een operatie die zeer soepel is verlopen dankzij een enorme inzet van de afdeling techniek en de flexibele houding en inzet van onze medewerkers. Plannen werden aangepast en omgevormd, zodat zaken toch doorgang konden vinden, ware het op een andere wijze dan gepland. De verdere digitalisering van de werkprocessen en van delen van de administratieve processen zijn in een rap tempo gerealiseerd. De organisatie is continu door blijven draaien. We zaten bovenop het nieuws, hebben prachtige programma’s gemaakt op radio en tv en onze verkoopafdeling heeft tegen de stroom in gezwommen en ondanks alles toch nog een mooi resultaat neergezet. Dit alles dankzij onze medewerkers, voor wie deze manier van werken ook niet altijd eenvoudig was. Daar zijn wij ontzettend trots op!
In het kader van de herinrichting van de afdeling techniek is er in 2020 een vrijwillig vertrekregeling opengesteld voor de medewerkers van de afdeling techniek. Eén medewerker heeft van deze vrijwillig vertrekregeling gebruik gemaakt. Daarnaast zijn er twee collega’s van de afdeling techniek partieel doorgestroomd naar de redactie.
Naast de activiteiten die in het teken van Covid-19 stonden zijn de reguliere activiteiten van de afdeling P&O doorgegaan, zij het soms in een andere vorm of andere intensiteit.