Voorwoord

De afgelopen jaren was er altijd wel een in het oog springende actuele gebeurtenis of ontwikkeling die goed aansloot bij de activiteiten van de omroep en een bruggetje bood naar de verslaglegging van de activiteiten in het voorgaande jaar. Voor dit publieksverslag zou dat heel goed de coronacrisis kunnen zijn waar wij nog steeds middenin zitten en waarover de omroep het afgelopen jaar (en nog steeds) dagelijks verslag deed.

Anderzijds is dit ook het laatste voorwoord dat ik als directeur van deze omroep schrijf. Ook dat is een ontwikkeling die aansluit bij de actuele situatie. Na bijna 17 jaar eindigt op 1 september aanstaande mijn dienstverband en ga ik met pensioen. Mijn opvolger staat al klaar in de coulissen en gaat zich vanaf juni inwerken.
Maar dat naderende vertrek maakt dat het schrijven van een voorwoord wat ambivalente gevoelens oproept, al was het maar omdat ik straks afscheid neem van een heel warm en sociaal bedrijf. Een bedrijf dat middenin de samenleving staat, daarover en daarvoor verslag doet, voor verstrooiing zorgt en waar mensen werken met een echt hart voor media, journalistiek en de regio waarvoor wij werken en waarin wij wonen: de regionale Omroep West.
Ik heb en had daarin een bevoorrechtte positie, want met uitzondering van coronajaar 2020 hebben de afgelopen jaren mij als directeur van deze omroep de gelegenheid geboden heel veel ondernemers en organisaties te mogen ontmoeten en te leren kennen. Zij vormen, samen met onze luisteraars, kijkers en online-volgers de belangrijkste reden waarom wij doen wat wij doen. Hun waardering - en soms ook kritiek - is voor ons als omroep en voor mij als directeur steeds van het grootste belang geweest. Ik maak daarom nu alvast van de gelegenheid gebruik hen, u allemaal, te bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en belangstelling die ik in de afgelopen jaren namens de omroep heb mogen ervaren.
In de hoop dat wij dit jaar in de gelegenheid zullen zijn elkaar nogmaals bij de omroep of namens de omroep te treffen wens ik u veel plezier bij het lezen van dit publieksverslag over 2020.
Gerard Milo
Algemeen directeur