Verslag van de Regionale Mediaraad

Personele wisselingen


Zoals benoemd hebben we in 2020 twee nieuwe leden in de RMR kunnen verwelkomen; mevrouw Leontine Smith en de heer Derwisj Maddoe. Beide zijn afkomstig uit het PBO van SODH.
Verder hebben we in de december vergadering van 2020, na bijna 14 jaar, afscheid genomen van Frans Walvis als onafhankelijk voorzitter. De directeur, Gerard Milo, de hoofdredacteur, Henk Ruijl en de gehele RMR, inclusief een aantal oud leden, hebben hem op passende wijze uitgeluid. We zijn Frans Walvis dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor Omroep West. In de deze vergadering is de voorzittershamer overgedragen aan Jan Bustin.