Sociaal Jaarverslag

Omroep West in cijfers


Formatie
Het formatieplan van omroep West is vastgesteld op 84 FTE, per de peildatum 31 december 2020 had de omroep 82,58 FTE in dienst.
Personeelsbestand
Conform de cao voor het omroeppersoneel wordt er in het sociaal jaarverslag melding gemaakt van de verhouding proces- en project functies per cluster. In 2020 zijn er 2 projectfuncties vervuld.
Instroom
14 medewerkers zijn bij de omroep in dienst getreden het afgelopen jaar. 12 medewerkers zijn in dienst getreden op een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd in een procesfunctie behorende tot de kern.
2 medewerkers zijn in dienst getreden op een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd in een projectfunctie behorende tot de flexibele schil.
Uitstroom
10 medewerkers hebben de omroep verlaten vanwege een andere baan en/of studie (positieverbetering), verzelfstandiging of andere redenen. 2 tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn niet verlengd.
Freelancers
Ook in 2020 is er gewerkt met freelancers. Een aantal van deze freelancers werkt via een opdrachtovereenkomst en factureren rechtstreeks aan Omroep West. Anderen werden via het payrollbedrijf ‘Tentoo’ verloont. Gedurende 2020 is de inzet van freelancers via Tentoo afgebouwd, diverse collega’s zijn bij de omroep in dienst getreden. In het kader van de veranderende Wet- en regelgeving rondom de inzet van freelancers, is de opdrachtovereenkomst aangepast en de inzet (frequentie) van freelancers nauwgezet gemonitord.
Verhouding man/vrouw
De verdeling van mannen en vrouwen die per 31 december 2020 werkzaam zijn bij Omroep West bedraagt 41 vrouwen en 57 mannen.
Leeftijden
De gemiddelde leeftijd is – ten opzichte van 2019 - wederom gestegen, de gemiddelde leeftijd per 31 december 2020 is 48,35 (in 2019 was dit 46,58 jaar).
Beoordelings- en functioneringsgesprekken
In 2020 hebben er, vanwege de uitgestelde implementatie van de nieuwe HR-cyclus, geen functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. Medewerkers zijn volgens cao beoordeeld en in het kader van de gedifferentieerde beoordeling ziet het er als volgt uit:
0 medewerkers ver boven de norm
2 medewerkers boven de norm
96 medewerkers conform de norm
0 medewerker te ontwikkelen
0 medewerkers onder de norm