Verslag van de Directie

Op grond van de Mediawet verzorgt Omroep West publieke mediadiensten op regionaal niveau. Het media-aanbod is bestemd voor en gericht op de inwoners van het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Het aanbod wordt verspreid via de kabel, de ether, de satelliet en andere platformen zoals internet en sociale media.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omroep in de programmering voldoende aandacht schenkt aan het eigen verzorgingsgebied. Daarvoor hanteert de wet de ICE-norm. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van de uitzendtijd een informatief, cultureel of educatief karakter moet hebben, gericht op de eigen provincie.
Bij besluit van 28 maart 2019 heeft het commissariaat voor de media de Stichting Regionale Omroep West opnieuw aangewezen als regionale publieke media-instelling voor de provincie Zuid-Holland. Deze aanwijzing is ingegaan op 25 mei 2019 en eindigt op 25 mei 2024.
Op 12 november 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de concessieperiode van regionale publieke media-instellingen gelijk te trekken met die van het coördinerend orgaan van de regionale omroepen, de RPO, dat loopt tot 31 december 2025. Op het moment van schrijven van dit verslag was het wetsvoorstel nog niet ter stemming aan de Eerste Kamer voorgelegd.
Omroep West heeft haar activiteiten in 2020 ingevuld met het verzorgen van gemiddeld één uur unieke televisie per dag, 24 uur per dag radioprogrammering via kabel, ether en DAB+, nieuws en actualiteiten via een eigen website, apps voor smartphones en tablets en kanalen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Youtube. De omroep beschikt over gespecialiseerde redacties voor nieuws, sport, varia en online en de daarbij behorende technische infrastructuur.
Omroep West is calamiteitenzender in haar uitzendregio in Zuid-Holland en stelt daartoe, indien noodzakelijk, de daarvoor benodigde infrastructuur en radiofrequentie beschikbaar aan het bevoegd openbaar bestuur.
Omroep West is de merknaam voor de Stichting Regionale Omroep West (SROW). Andere merknamen zijn Radio West, TV West, West Business en Omroepwest.nl.