Verslag van de Directie

Samenwerkingen


RPO
Sinds 2017 kennen de dertien regionale publieke omroepen de RPO als in de Mediawet verankerde zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), belast met de coördinatie en het bevorderen van activiteiten van de regionale omroepen. In dat kader coördineert en faciliteert de RPO zaken als het concessiebeleidsplan, begrotingen, cao onderhandelingen en regelgeving. In het concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de regio’ hebben de regionale omroepen hun inhoudelijke ambities voor de uitvoering van de regionale publieke media-opdracht opgetekend.

Innovatie en spreiding van uniek, urgent en relevant nieuws en media-aanbod zijn belangrijke doelstellingen van Omroep West, juist in samenwerking met andere regionale omroepen. Met RTV Rijnmond wordt sinds 2019 een gezamenlijk sportprogramma op radio geproduceerd, naast samenwerking bij de productie van documentaires op televisie. Met het wegvallen van sportactiviteiten door de coronacrisis hebben deze programma’s het afgelopen jaar gedeeltelijk stil gelegen.
Binnen RegioGroei werkt Omroep West met de meeste RPMI’s (Regionale Publieke Media Instelling) samen sinds eind 2019 op het terrein van innovaties. Daarin vinden gezamenlijke activiteiten rond de ontwikkeling van websites, apps, koppelingen (met o.a. de NOS) en data analyse toepassingen plaats. De projecten van RegioGroei maken het mogelijk om lokaal nieuws een breder en gerichter bereik te geven en om provinciegrens overschrijdende gebieden met nieuws te bedienen.
NOS
Ook in 2020 heeft Omroep West de samenwerking met een groot aantal partners voortgezet en uitgebouwd. Landelijk is de samenwerking met de NOS zeer succesvol en verder uitgebreid. Vanuit de al langer bestaande redactionele samenwerking in Bureau Regio, waarbinnen de gezamenlijke regionale omroepen met de NOS in Hilversum een landelijke-regionale redactie vormen, wordt tweemaal per dag een gecombineerd nieuwsbulletin op NPO1 verzorgd en vanaf 2021 een dagelijks regiobulletin na het NOS-journaal van 18.00 uur op NPO2.

Online draagt de uitwisseling over en weer in steeds grotere mate bij aan een groeiend bereik, zowel op de platformen van Omroep West als bij de NOS. NOS-berichten komen inmiddels rechtstreeks op de websites en apps van de regionale omroepen. Omgekeerd kunnen gebruikers van de NOS-app of website aangeven van welke regionale omroep zij de belangrijkste berichten naast het NOS nieuws willen ontvangen.
Lokale omroepen
Omroep West voelt de verantwoordelijkheid de lokale omroepen in zijn gebied op te zoeken en samen tot versterking van de lokale journalistiek te komen. Met enige trots kan worden geconstateerd dat in de afgelopen 3,5 jaar die samenwerking op grote schaal is gerealiseerd en eind 2020 is uitgebreid met de toetreding van omroep Midvliet. Midvliet is de lokale omroep voor Leidschendam-Voorburg en zal zich binnen die samenwerking ook op Zoetermeer gaan richten.

Daarmee heeft Omroep West verslaggevers gedetacheerd bij een zestal lokale omroepen:
  • WOS Westland
  • Studio Alphen
  • Sleutelstad Leiden (v/h Unity Leiden)
  • Stadsomroep Den Haag
  • Bo Bollenstreek
  • Midvliet
Deze zes lokale omroepen maken deel uit van het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) van Omroep West. Dit netwerk is in 2017 gestart, mede dankzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Er zijn convenanten afgesloten om de samenwerking te formaliseren. Met partijen worden dagelijks onderwerpen en items uitgewisseld en Omroep West medewerkers hebben bij deze lokale omroepen een werkplek. In RNN zijn daarnaast nog tal van andere lokale omroepen vertegenwoordigd. We delen informatie en kennis en zorgen, onder meer via het geven van workshops door Omroep West, voor opleiding aan collega’s van de lokale omroepen.
Omroep West verzorgt, op basis van separate overeenkomsten, sinds 2011 de zakelijke en inhoudelijke aansturing van Stadsomroep Den Haag –SODH (Den Haag FM en Den Haag TV). SODH is gehuisvest op de locatie van Omroep West maar kent een eigen bestuurder, raad van toezicht en programmabepalend beleidsorgaan (PBO) waar verantwoording aan afgelegd wordt. Ook FunX, jongerenomroep in de vier grote steden, in Den Haag en samenwerkingspartner van SODH is gehuisvest op de locatie bij Omroep West. De samenwerking met Den Haag FM leidt sinds eind 2016 ook tot samenwerking met FunX.