Verslag van de Regionale Mediaraad

Programmabeleid 2020


De hoofdredactie bij monde van Henk Ruijl heeft de RMR meegenomen op hun weg van strategie, constructieve en vraag gestuurde journalistiek. In december 2020 heeft de RMR inzage gekregen in het programmabeleid 2021, dat door de RMR vervolgens is vastgesteld.